NYHEDER

Hvad der som udgangspunkt IKKE er sat på pause under Covid-19:

Eksempelliste på kritiske funktioner hos praktiserende læger i sundhedsvæsenet, som opretholdes under Covid-19

Nedenstående liste er ikke udtømmende og dækker heller ikke enhver klinisk indikation. Der skal altid tages en konkret klinisk vurdering af om en given behandling/plejeopgave mv. er kritisk.

Tabel 1 Almen praksis = egen læge

Kritisk funktion:

Opfølgning af patienter med kroniske sygdomme

Håndtering af akutte og nyopståede sygdomme mv. fx mindre skader, blærebetændelse, akutte psykiatriske problemstillinger

Graviditetsundersøgelser, børnevaccinationer og -undersøgelser

Midlertidig opfølgning af patienter fra sygehusambulatorier, hvor den planlagte opfølgning i ambulatoriet ikke kan udskydes

Lægefaglig opfølgning ift. udskrevne patienter på kommunale akutpladser, midlertidige pladser eller på plejehjem fx i form af daglig stuegangslignende funktion