SUNHEDSFORSIKRINGER

Sundhedsforsikringer

Der er en del, der har lavet sundhedsforsikringer, således at man kan komme til undersøgelse og behandling hurtigere (sålænge det varer.)

Læg venligst mærke til, at visse selskaber begrænser patientens ret til at vælge behandler selv, hvilket jo virker højst urimeligt. Endvidere vil enkelte selskaber også diktere behandlingen, hvilket af princip aldrig vil blive efterkommet.

Det skal pointeres, at hvis det efterfølgende giver lægen extraarbejde, f. ex. i form af udskrift af henvisning, udtalelse til forsikringen og lignende, er dette sygesikringen uvedkommende, og lægens er berettiget til et privathonorar som i nogle tilfælde skal afholdes af patienten selv.
 
Hvis man kun har brug for en kopi af henvisningen, kan man gratis afhente en sådan i konsultationen, men hvis vi skal sende den med post, skal der betales privathonorar. Henvisningerne kan ikke mailes til patienten.

Se venligst under "Priser".